privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Meubelmakerij Joris – Joris Van Herbruggen, met KBO-nr. 0764.832.429, hierna: Meubelmakerij Joris.

Lees dit privacybeleid aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze website https://meubelmakerij-joris.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Inhoudsopgave

 1. Welke gegevens verwerken we over u?
 2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
 3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
 4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
 5. Uw rechten
 6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

1. Welke gegevens verwerken we over u?

Meubelmakerij Joris verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

 • Cookies – Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaat type, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, …. (meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u ons cookiebeleid);
 • Klantgegevens –Als u gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens –Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

2.1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming (meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u ons cookiebeleid);
 • Klantgegevens – om uw account op onze website te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

2.2. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

3.1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • andere ontvangers, zoals externe consultants, distributienetwerk, partnerbedrijven

3.2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

Zo bewaren wij bv. facturen gedurende 7 jaar en contactgegevens gedurende 5 jaar.

5. Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar joris@meubelmakerij-joris.be.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be. 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen: encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten.

In geen geval kan Meubelmakerij Joris aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan op:

Meubelmakerij Joris – Joris Van Herbruggen
Ammanswallestraat 62, 
8670 Oostduinkerke
België
Website: https://meubelmakerij-joris.be
Email: joris@meubelmakerij-joris.be
Telefoonnummer: +32(0)494.53.99.03

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.